Loading...
ขนาดท่อ PVC2022-06-15T12:53:49+00:00

ขนาดท่อ PVC หรือ ขนาดท่อพีวีซี

เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องใช้ประกอบในการเลือกใช้ท่อพีวีซีนอกจากที่ต้องพิจารณาการเลือกตามคุณสมบัติ ที่แบ่งสีตามความเหมาะสมของประเภทการใช้งานที่แตกต่าง ดังที่ได้ทราบข้อมูลพื้นฐานโดยทั่วไปคือ สีฟ้า สีเหลือง สีขาว และสีเทาแล้ว ยังมีการผลิตขนาดที่แตกต่างกันมากมาย เพื่อให้เลือกใช้ขนาดท่อพีวีซีตามความเหมาะสมกับงาน อย่างเช่นสีฟ้าซึ่งใช้กับงานประปา งานเดินท่อ งานอุโมงค์ส่งน้ำ ซึ่งสีฟ้า มีคุณสมบัติไม่ทนต่อความร้อน โดยสีฟ้าจะมีขนาดตั้งแต่ขนาดที่เล็กสุดประมาณ ครึ่งนิ้วจนไปถีงขนาดใหญ่ที่ใช้ในเป็นอุโมงค์ส่งน้ำ จึงอาจกล่าวได้ว่า ขนาดของท่อประเภทสีฟ้าขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ตามขนาดปริมาณของน้ำว่านำไปใช้กับปริมาณน้ำที่มากน้อยเพียงใด อย่างเช่น ตามภาคครัวเรือน หรือบ้านที่อยู่อาศัยทั่วไปก็จะใช้ท่อ PVC ขนาด ตั้งแต่เล็กสุดคือประมาณ ครึ่งนิ้ว และ ท่อ PVC ขนาด ใหญ่ไม่เกิน 6 หุน เพราะการเลือกใช้ ท่อที่มีขนาดใหญ่เกินความจำเป็นมากไปในภาคครัวเรือน ก็จะเสียค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำในอัตราที่แพงขึ้น จึงควรเลือกใช้ให้เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น

ส่วนขนาดของสีเหลือง ก็ต้องเลือกขนาดท่อ PVC ให้เหมาะสมกับการใช้งานในแนวทางเดียวกันโดยสีเหลืองผลิตขึ้นเพื่อให้มีคุณสมบัติให้ทนต่อความร้อน ซึ่งเหมาะสำหรับใช้งานเดินท่อภายนอกอาคารและใช้ในงานท่อร้อยสายไฟ ใช้เดินสายไฟในโรงงาน รวมทั้งในจุด หรือบริเวณอาจมีอันตรายต่อสายไฟจำเป็นต้องมีฉนวนห่อหุ้ม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสัมผัสกับสายไฟโดยตรงก็ต้องเลือกขนาดท่อพีวีซีที่เหมาะสมกับจำนวนสายไฟที่ร้อยผ่านผนวกความแรงของกระแสไฟเช่นกัน สำหรับขนาดของสีเทา ซึ่งเหมาะกับการใช้งานทางการเกษตร การระบายน้ำเสีย ระบายของเสียขนาดท่อ PVC ก็มีขนาดที่เหมาะกับการใช้งานเช่นกัน เช่น ถ้ามีปริมาณน้ำเสียของเสียที่มีปริมาณมากก็ต้องใช้ท่อที่ใหญ่หน่อยเพื่อให้รองรับการใช้งานได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ดีการเลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นสีอะไรประเภทไหน ใช้งานแบบไหน ใช้ท่อ PVC ขนาดไหน ควรปรึกษากับผู้ชำนาญเช่น บริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทผู้จัดจำหน่ายอย่างละเอียดรอบครอบเสียก่อน เพราะปัจจุบันการผลิตได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามความต้องการในการใช้งานของลูกค้าอย่างเหมาะสมโดยมีท่อพีวีซี ขนาดต่างๆให้เลือกเป็นจำนวนมากเพื่อให้เกิดการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นนอกจากการเลือกประเภทตามสีซึ่งกำหนดคุณสมบัติของการใช้งานจากกระบวนการการผลิตแล้วการเลือกขนาดยังเป็นปัจจัยสำคัญเรื่องหนึ่งที่ผู้ใช้จำเป็นต้องปรึกษาผู้ชำนาญคือผู้ผลิตหรือบริษัทที่จัดจำหน่ายท่อพีวีซีโดยตรงดังที่กล่าวไว้ในเบื้องต้น ทั้งนี้เพื่อการใช้งานที่ถูกต้องเหมาะสมเพราะการเลือกใช้ ขนาดท่อที่เหมาะสม จะทำให้เกิดประสิทธิภาพมีอายุการใช้งานที่คุ้มค่ากับการลงทุนในการนำท่อพีวีซีไปใช้ด้วย

ทำไมต้องซื้อท่อ PVC ของเรา

มีท่อ PVC ราคาหลากหลายประเภทในที่เดียว

ขายส่งท่อ PVC ถูกที่สุด

ให้คำปรึกษาในการเลือกซื้อท่อ PVC ประเภทต่างๆ

พร้อมจัดส่งท่อ PVC ทั่วไทยและประเทศใน AEC

สายด่วน Pipe Thailand

082-923-2951

พร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่าน

Add Line ID

@pipethailand

รับข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆก่อนใครได้ที่นี่