Loading...
ราคาท่อ PVC2022-06-13T05:20:14+00:00

ราคาท่อ PVC (ท่อ PVC ราคา)

เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ผู้ต้องการใช้จะนำไปพิจารณาในการตัดสินใจ นอกจากการได้รับรู้ข้อมูลพื้นฐานของท่อพีวีซีที่มีการประชาสัมพันธ์จากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้จำหน่ายกันโดยทั่วไปแล้วว่า มีการผลิตขึ้นหลายชนิด โดยมีคุณสมบัติในการใช้งานที่แตกต่างกัน โดยการเอาสีของท่อเป็นตัวกำหนดสัญลักษณ์ในการเลือกใช้งาน คือสีฟ้า สำหรับการใช้งานทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับความร้อน เช่นงานประปา สีเหลืองผลิตขึ้นให้มีคุณสมบัติในการทนต่อความร้อน เพื่อใช้กับงานที่เกี่ยวข้องกับความร้อน อาทิ การเดินสายไฟในโรงงาน งานท่อร้อยสายไฟ ส่วนสีขาว มีคุณสมบัติเหมือนสีเหลือง คือใช้ในการเดินสายไฟ เป็นการเดินสายไฟแบบลอยไม่ผังในผนัง หรือฝ้า และสีเทา ซึ่งใช้งานด้านการเกษตร การระบายน้ำเสีย การระบายของเสีย ราคาท่อ PVC ประเภทนี้มีราคาถูกที่สุดกว่าทุกๆประเภท เพราะไม่มีความคงทน แต่ก็ง่ายกับการซ่อมแซม เพราะหาซื้อได้ง่ายและไม่แพง

ปัจจัยที่ทำให้ราคาท่อ PVC แตกต่างกัน

ประเภทของท่อ PVCเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ท่อ PVC ราคาแตกต่างกัน เพราะแต่ละประเภทมีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนแตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละประเภท อย่างเช่น ท่อ PVC ราคาถูกที่สุด ก็คือท่อพีวีซีสีเทาที่ใช้ในการเกษตร การระบายของเสีย ท่อประเภทนี้ มีอายุการใช้งานที่ไม่คงทน จึงมีราคาถูก ปัจจัยของราคาท่อพีวีซี นอกจากขึ้นอยู่กับประเภทของแล้ว ราคาท่อ PVCยังขึ้นอยู่กับขนาดของท่อ และระดับคุณภาพของเกรดสินค้าแต่ละประเภทด้วย ทั้งนี้ในการเลือกใช้ เลือกซื้อ ทุกๆประเภท ควรมีการตรวจสอบท่อพีวีซี ราคาต่างๆตามบริษัทจัดจำหน่าย  หรือโรงงานผู้ผลิต บริษัท เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพราคา จากผู้จัดจำหน่าย หรือโรงงานผู้ผลิตหลายๆแห่ง โดยยึดเอาคุณภาพ ประเภท ขนาดที่เหมาะสมเป็นตัวตั้งในการเปรียบเทียบราคาจากหลายๆแห่ง ก่อนตัดสินใจ เพราะปัจจุบันมีบริษัทผู้ผลิตเกิดขึ้นจำนวนมาก จึงมีท่อพีวีซี ราคาที่แตกต่างกัน มีทั้งราคาโรงงาน ราคาขายปลีก ราคาโปรโมชั่นของโรงงานและบริษัทผู้ผลิตให้เลือกเปรียบเทียบราคาในการซื้อ การจัดสรรงบประมาณ  เพราะตลาดการใช้ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะคุณสมบัติพิเศษของการใช้งานแต่ละประเภท และอายุการใช้งานคงทน อย่างเช่น ประเภทสีฟ้า หากเลือกใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมจะมีอายุการใช้งานคุ้มค่านานถึง 50 ปีเลยทีเดียว เลือกประเภท เลือกขนาด เลือกระดับคุณภาพ และเลือกราคาท่อ PVCอย่างละเอียดรอบครอบและเหมาะสม คุณก็จะได้รับประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดจากงานใช้งานอย่างแน่นอน

ราคาท่อ PVC (สีฟ้า)

ตาราง ราคาท่อ PVC (สีฟ้า)

มีตั้งแต่ขนาด ( 4 หุน , 6 หุน , 1 นิ้ว , 1 นิ้ว 2 , 1 นิ้วครึ่ง , 2 นิ้ว , 2 นิ้วครึ่ง , 3 นิ้ว , 4 นิ้ว , 5 นิ้ว , 6 นิ้ว , 8 นิ้ว , 10 นิ้ว , 12 นิ้ว , 14 นิ้ว , 16 นิ้ว )

ราคาท่อ PVC (สีเหลือง)

ตาราง ราคาท่อ PVC (สีเหลือง)

มีตั้งแต่ขนาด ( 3 หุน , 4 หุน , 6 หุน , 1 นิ้ว , 1 นิ้ว 2 , 1 นิ้วครึ่ง , 2 นิ้ว , 2 นิ้วครึ่ง , 3 นิ้ว , 4 นิ้ว )

ราคาท่อ PVC (สีขาว)

ตาราง ราคาท่อ PVC (สีขาว)

มีตั้งแต่ขนาด ( 3 หุน , 4 หุน , 6 หุน , 1 นิ้ว , 1 นิ้ว 2 , 1 นิ้วครึ่ง , 2 นิ้ว )

ราคาท่อ PVC (สีเทา)

ตาราง ราคาท่อ PVC (สีเทา)

มีตั้งแต่ขนาด (  2 หุน , 3 หุน , 4 หุน , 6 หุน , 1 นิ้ว , 1 นิ้ว 2 , 1 นิ้วครึ่ง , 2 นิ้ว , 2 นิ้วครึ่ง , 3 นิ้ว , 4 นิ้ว , 5 นิ้ว )

ทำไมต้องซื้อท่อ PVC ของเรา

มีท่อ PVC ราคาหลากหลายประเภทในที่เดียว

ขายส่งท่อ PVC ถูกที่สุด

ให้คำปรึกษาในการเลือกซื้อท่อ PVC ประเภทต่างๆ

พร้อมจัดส่งท่อ PVC ทั่วไทยและประเทศใน AEC

สายด่วน Pipe Thailand

082-923-2951

พร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่าน

Add Line ID

@pipethailand

รับข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆก่อนใครได้ที่นี่